2009. június 30., kedd

2009. június 29., hétfő

a bizonytalanság bölcsessége

Az élet hatodik spirituális törvénye az Elkülönülés törvénye. Ez a törvény azt mondja ki, hogy a fizikai világegyetemben bármi megszerezéséhez, fel kell hagyni az utána való sóvárgással. Ez nem jelenti, hogy fel kell adni a szándékot a vágy megvalósítására. A szándékot ne adjuk fel és ne szűnjünk meg vágyakozni. Az eredményhez való görcsös kötődést kell feladni.

Ez hatalmas erejű lépés. Az eredményhez való görcsös kötődés feladásának pillanata, és egyidejűleg az összpontosított, de az eredménytől magát elkülönítő szándék együttesen megteremti a vágy beteljesülését. Bármit kívánunk, az elkülönüléssel megszerezhető, mivel az elkülönülés a valódi Önvalónk hatalmába vetett, kételkedés nélküli hitből jön létre.

A biztos tudáshoz való görcsös kötődésről lemondva az ismeretlenbe lépünk, és a lehetőségek teljes körének mezőjébe jutunk. Ha készek vagyunk az ismeretlen mezőjébe lépni, akkor a bizonytalanság vállalásának bölcsessége fog élni bennünk. Életünk minden pillanata titokzatos, izgalmas kalandot fog tartogatni. Az életet szórakoztatónak tapasztaljuk, bűvös, ünnepélyes, élénk és felemelő pillanatok sorának.
Úgy kell tekinteni életünk minden gondjára, mint valami nagyobb jóra indító lehetőségre. Úgy tudunk éberek maradni a lehetőségek észrevételére, ha a bizonytalanság bölcsességét vállaljuk. Amikor készek vagyunk a lehetőséggel találkozni, a megoldás spontán módon megjelenik.

forrás


2009. június 26., péntek

mosható pelus és egyebek

Két gyerek probléma nélküli moshatópelusozása megadta a kellő önbizalmat ahhoz, hogy azt higgyem megy ez mint a karikacsapás. Hát nem. Villővel nem megy. De nem igazán értem hogy is van ez. Elkezdjük hordani a moshatópelust és kb egy hét után elkezd pirosodni a feneke. (de nem akárhogy..)
Nem, egyébként az eldobhatónál sosem pirosodik. Próbáltam már többféle öko mosószert és természetesen nem öblítek csak pici ecettel. Többféle pelusom van. De akkor meg mi a probléma?
Úgy szeretném Villővel is kihasználni a pelusokat, de tíznaponta váltanunk kell eldobhatóra, aztán mikor rendbejön a popsija, ujra moshatózunk.
Van valakinek hasonló tapasztalata??
Egyébként ma este vettem észre hogy a két héttel ezelőtti kullanccsípés helye bepirosodott. Egyenlőre csak egy pici pötty. De parázok azért rendesen. Mert persze Villő élete első kullanccsa hol máshol csíphette volna meg mint a jól benn a köldökében. Minekután egyszerűen lehetetlen volt szabályosan kivenni pláne ha még hozzátesszük az izgő-mozgó 15 hónapost.
Hát most imádkozom, hogy ne legyen lyme.

2009. június 23., kedd

Mazdaznan mondás-sor a pozitív gondolkodás erősítésére

1. Minden egyes órán
Áldásözön hull rám,
Saját lelkem neveli
Isteni szintre emeli.

2. Mialatt belégzem
S ezt fesztelen végzem
Feltárulni látom
A kincses tartályom.

3. Épp ott, hol vagyok
Egy gyöngyöt kapok.
S véle haladást -
Micsoda Áldás!

4. Bár sokat vándorlok,
Könnyedén mosolygok,
Láss neki hát -
Kincsed vár rád!

5. Magas a célom
És ekképp bízom
Isten akaratában,
Kitartva szilárdan.

6. Habár vakon szőttem
Terveket felelőtlen,
Véd Isten erős keze -
Feloldoz bölcs esze.

7. Bár hálóba ragadtam,
Sok fájdalmat kaptam,
Az igazság felövez -
Végre szabaddá tesz.

Csongiszáj

csak hogy el ne felejtsem:

Mi lesz a madárkák tojásaiból?
-hát fiókák lesznek belőle.
Csongor-De költhet ki lányt is!

Hol van a világvége?
Csongor- Ha látunk egy nagyon nagy tengert...
Iringó - De nem, mert a világ kerek és nem lehet vége csak ha szétrobban.

2009. június 22., hétfő

Mi is az a Mazdaznan? 1. rész

Mi a MAZDAZNAN?

A legrégibb és legtartalmasabb tan a test, a lélek és a szellem ápolására, melyet ember kigondolt, vagy Isten kinyilatkoztatott.

Honnan származik?

A végtelenség ősforrásából. Alapja a tapasztalat, a megfigyelés, irányítója az emóció, az értelem. Magába foglalja az összes alaptant, amelyeken a vallás, a filozófia, a természettudomány és a szociológia nyugszik.

A MAZDAZNAN nem kultusz, nem vallás, nem felekezet, nem szekta, hanem teljesen szabad minden auritatív intézménytől, egyén vagy csoport befolyásától. Tagjai egy olyan nemes, szellemileg emelkedett család tagjai, akik a birtokukban lévő élettitkokat mindenkivel közölni óhajtják, hogy ezáltal hozzájáruljanak a világ haladásához.

Szinte lehetetlen felsorolni, hogy mit nyújt a MAZDAZNAN. Ez a tan magába foglalja mindazt, ami a gondolkodó embert érdekli: az önsimeret, az önuralom, az akaraterő, a lélekjelenlét, a határozottság, a kitartás, ritmikus légzés, a központosító életelem, a koncentráció és a siker elérésének tanait. Mindazt a tudnivalót, amely szükséges ahhoz, hogy az ember képes legyen kifejleszteni a hét alacsonyabb vagy fő érzékszerv (látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, érzés, sugalmazás) mellett az öt magasabbrendű érzéket (gondolatátvitel, távolhallás, szellemi megkülönböztetés, tiszta látás és megvalósítás-értékesítés) is, vagyis működőképessé tehesse a létező 12 érzékszervét. Megismertet összehangolt működésével, a fejlesztés tennivalóival. Megtanít a betegségek kiírtására, arra, hogy hogyan tudunk megszabadulni a legkülönfélébb mikróbáktól és baktériumoktól, valamint a rothadástól és erjedéstől. Megszabadít a hipnózistól és a szuggeszciótól. Felvilágosít az élelmiszerek tápláló értékéről, a vitaminok jelentőségéről. Megtanít a gazdaságos életmódra. Így elérhető a test és a szellem újjászületése. Megismertet és elvezet az emberiség nagy megváltásához, a feltaláló szellem feléledéséhez.

A MAZDAZNAN azt kívánja, hogy egyszerű, tiszta életet éljünk, cselekedeteinkkel, egész életvitelünkkel példát mutassunk. E példamutatás segítségével, igaz szavainkkal és jótetteinkkel másokat is megismertetve megismerjék az igazság fényét és a haladás ösvényére térve a tökéletességhez érjenek el.

A MAZDAZNAN harcot vív a tetterős kollektivizmussal egybekötött individualizmusért. Maga a szóösszetételből MAZDA az ember legmagasabb ideáljait, vagy legmagasztosabb gondolatait, a tökéletes gondolkodásmódot fejezi ki, míg a ZNAN, mint a JAXNAN szó rövidítése annyit jelent, mint tisztelet, imádás, tiszta gondolkodás, vagyis a MAZDAZNAN tanok követője alatt olyan embert kell érteni, aki tudatos kötelességét mesterien gyakorolja. A MAZDAZNAN szó jelentése tehát: MESTERGONDOLAT.

A MAZDAZNAN tanok alapján élő, azt gyakorlatban megvalósító számára lehetővé válik egyéniségének kifejlesztése, amely a testben, lélekben és szellemben a legmagasztosabb, legnemesebb. Ilyen módon megszabadulunk a betegségektől, a tudattalanságtól, a tévedésektől és lehetőség nyílik arra, hogy saját lábunkon álljunk és a saját dolgainkkal törődjünk. Így képessé válunk magasabb célok megvalósítására.

Mindennapi életünk állandó dallamos harmóniává válik, amely teljes összhangban zeng a természettel, az egész Teremtéssel, így a kozmikus társadalmat a vak önzésből, szűkkeblűségből kiszabadított igazi Isten- és emberszeretetre, önzetlenségre emelkedett egyéniséggel gyarapítjuk, segítve ezzel az emberiség megváltását.

Azért vagyunk itt a Földön: hogy azt megműveljük, hogy a pusztaságokat paradicsommá változtassuk: amely illő lakhelyül szolgáljon az Istennek és szövetségeseinek.

A MAZDAZNAN nem vár semmit a követőitől, semmiféle kényszer nem létezik a MAZDAZNANNÁL. A MAZDAZNAN nem egy újabb eszmei börtön felépítése magunk köré, hanem az eddigi börtönfalak lebontása, amely kilátást enged a végtelen kozmikus térségekre.

A MAZDAZNAN a szépet, a kellemest és hasznost egyben kínálja és nyújtja számunkra, és azt el is érhetjük, ha keményen megdolgozunk érte. Ha megismerjük e tan értékeit, mindent el fogunk követni saját elhatározásunkból, hogy azt mások számára is hozzáférhetővé tegyük, terjesszük, s ezt nem fogjuk sem kényszernek, sem kötelességnek érezni.

A MAZDAZNAN sem vallási, sem hivatásbeli korlátozást nem ad, mert a MAZDAZNAN csak felemel, tanít, tökéletesít és mindent kiegészít. Nem hitterjesztés a MAZDAZNAN, de mindenkit vár és tanít, hogy az emberiség elszakadt kapcsolatai újból helyreálljanak, a békét, a boldog jövőt hirdeti.

A MAZDAZNAN tanításai alapvetőek és örök értékűek. Eredetük a történelmi idők homályába vész. A külsődleges jelenségekkel, mivel azok nem örök érvényűek, e tanítás nem foglalkozik (pl. politika), ám azok emelkedésre serkentenek, a Tanításban megvilágítást, magyarázatot kapnak. Ezek a tanok folyamatos segítséget nyújtanak abban, hogy előbbre haladhassunk az Élet megértésében, és e tudást hasznunkra fordíthassuk.


Ez a századvégi felkavarodás, mely hazánkban is megindult, még ezután fog komoly erőpróba elé vinni minket, ezért van ma szükség mindannyiunkra, akik meggyőződéssel választották hivatásukul a szeretetet. Olyanez, mint a TISZTA GONDOLAT zaratusztrai tanítása a mai Irán területén az ókorban, vagy mint 2000 évvel ezelőtt a Közel-keleti vihar, amelyet Jézus megjelenése és tanítása támasztott.

A mai MAZDAZNAN és a Rudolf Steiner által megalkotott ANTROPOZÓFIA véleményem szerint nemcsak jól megfér egymás mellett, de ki is egészíti egymást, hiszen tanításaik azonos szellemiségből, a krisztusi szeretetből táplálkoznak, és mindkét tanítás az ember igazi kozmikus tevékenységével, annak feltárásával és megismertetésével foglalkozik.

Mindaz amit a MAZDAZNANBÓL megtanulhatunk, csak eszköz ahhoz, hogy a bennünk lévő Isteni Szikrát, a Krisztosz Principiumot felismerjük, az Örök Élet Szikráját felfedezzük, és felhasználjuk gondolataink szabályozására. Ez vezessen bennünket minden gondolatunkban, szavunkban és tettünkben.

Éljünk a MAZDAZNAN jelmondata, a "JÓ GONDOLAT, JÓ SZÓ, JÓ TETT! szellemében.

Csak e felfogás szerinti gondolkozás vezet el annak a parancsnak a megértéséhez, mely így hangzik: "Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!"


A MAZDAZNAN a tettnek, a jelenkornak a tanítása, innen értékeli a múltat és a jövőt. Nem az írást értelmezi, veri a fejekbe, hanem azoknak az adott korra vonatkozó értelmét igyekszik megvilágosítani.

Sajnos a jelent minden tudomány figyelmen kívül hagyja, hiszen a vallások csak a jövővel, a természettudomány általában a múlttal, a társadalomtudományok a jövő nemzedékkel foglalkoznak. A múltat csak megismerni kell, hogy tudjuk honnan indultunk, hiszen az azon idők szép gondolataiból nem valósult meg semmi. Hol van a Platón által hirdetett idealizmus, vagy a Jézus által vérével is megpecsételt szeretetvallás... (folytatjuk)

Ferencsik István

(Az eredeti írás itt található)

fuzáriumgomba

akkor most mi van?

még mindig spenót.....
a képek magukért beszélnek

la belle personne

2009. június 21., vasárnap

évzárók


Megvoltak az évvégi vizsgák, megjöttek a "hivatalos" jeggyel teli bizonyítványok. De nem is erről szeretnék igazán írni. Mert ez azon kívül, hogy minket teljes mértékben megnyugtatott a magánoktatás hatékonyságával kapcsolatban, nem nagyon érdemes bővebb említésre.
Az "igazi" bizonyítványosztó nálunk történt. Éva és Iringó gyönyörű ünnepet varázsoltak a tanterembe.

Volt bizonyítványvers, mi is kaptunk szöveges értékelést. Én persze nem állhattam sírás nélkül mert ebben a fene nagy bizonytalanságban úgy éreztem, hogy ez az egyetlen biztos pont, ami működik, mi több remekül működik. Itt voltak a nagyszülők, akik meglepően jól állták a sarat (márhogy nem a falu apraja-nagyja előtt vonul a kisunokájuk a jutalomkönyvért) így a végén mindeki érzelmektől túlcsordulva térhetett haza.


Az oviban is megvolt a nyárünnep, kezdődik a nyári szünet. A búcsú most egy kicsit keserédesre sikerült, mert nem lehetünk benne biztosak, hogy kinyit-e szeptemberben az óvodánk.

Nagyon reménykedünk benne, hogy az iskola nem fogja magával rántani....

Ennek (és a zimankós idő) ellenére
a gyerekek és a felnőttek is nagyon jól érezték magukat.
Volt cseresznyehorgászat, fellógatott perecevés, kincsvadászat, bábozás, koszorúkészítés......

És persze a nagyok búcsúztatása akik gyönyörű manóházakat készítettek: